Sport

Syklismen er en totalitær ideologi

Hvorfra kommer egentlig den kjepphøye selvsikkerheten som uttrykkes som at vi er nødt til øke antall syklister i Oslo gjennom å omskape hyggelige og godt fungerende bymiljøer etter syklismens helt begrensede tankeunivers?

At syklister har blitt et hatobjekt er det ikke flertallet av oss vanlige syklister som er skyld i. Det er ulike grupper av sykkelaktivister som har stjålet hedersbetegnelsen syklist og dratt det ned i søla. Det er trist.

Syklismen er en totalitær ideologi som vi vanlige syklister avviser. Sykling har ingen effekt på klimaet.  Sykling har begrenset betydning for miljøet. Sykling burde være en frivillig sak og ikke en statsstøttet ideologi som tvinges på oss.

Spørsmålet man må stille seg er om organisasjoner som Syklistenes Landsforening har for stor innflytelse på politiske beslutninger.

Det må det settes et kritisk søkelys på fremover. Her savner vi at pressen er mer på banen og gjør jobben sin.

La oss vanlige syklister nå rette oss i ryggen og være stolte av syklene våre og vise at vi ønsker å leve i harmoni med fotgjengerne, bilistene, rullestolbrukerne og dem som bruker kollektive fremkomstmidler.

For vi er «Vi er alle syklistar».

Pål H. Christiansen.

Talsmann for Syklistaksjon 2019 og tidligere medlem av Syklistens Landsforening