Sport

WADA: Ingen nye sanksjoner mot Russland

Verdens antidopingbyrå (WADA) ilegger ikke nye sanksjoner mot Russland nå selv om fristen for tilgang til laboratoriet i Moskva ikke ble overholdt.

Av Sjur Natvig

Da Russlands antidopingbyrå (RUSADA) i september i fjor ble tatt inn i WADA-varmen igjen, var det under forutsetning av at flere betingelser ble oppfylt. En av dem var å gi WADA full tilgang til antidopinglaboratoriet i Moskva innen årsskiftet.

Den fristen ble ikke overholdt, men i løpet av siste uke har WADA-ekspertene vært i Moskva og hentet ut informasjonen uten at russiske myndigheter la hindringer i veien.

– Flere medlemmer av styret uttrykte sin misnøye med at fristen ikke ble overholdt, men vi var enige om at ytterligere sanksjoner ikke skal ilegges av den grunn, sa WADA-president Craig Reedie etter et telefonstyremøte tirsdag.

Ifølge en  pressemelding fra WADA gjorde visepresident Linda Helleland det klart at hun fortsatt er av den oppfatning at RUSADA fortsatt burde vært holdt utenfor inntil prosessen var fullført. Hun uttrykte sterk uenighet med flertallet i styret da avgjørelsen om gjeninnsettelse ble fattet i september.

Ny fase i prosessen

WADA gjør det klart at det bare er første fase i prosessen som nå er fullført, og at Den uavhengige regeletterlevelseskomiteen (CRC) fortsatt vil følge russerne nøye. Manglende samarbeid vil kunne få alvorlige konsekvenser.

Da RUSADA ble tatt inn i varmen, ble det satt tre hovedbetingelser for at antidopingbyrået skulle beholde sin status, og tilgang til antidopinglaboratoriets database var bare en av disse. CRC anbefalte etter sin siste gjennomgang WADA-styret å opprettholde RUSADAs status på det nåværende tidspunkt.

WADA sier i pressemeldingen at det i tilfeller med ikke overholdte frister er vanlig å gi utvidet frist før sanksjoner ilegges og skriver at det var et enstemmig styre som besluttet ikke å ilegge sanksjoner.

– Vi går nå videre til fase to i prosessen etter vår avgjørelse fra september. Det er å kontrollere alle data som ble hentet ut fra laboratoriet i Moskva, slik at vi kan bruke dem til å avsløre flere utøvere som jukset og frikjenne andre. Vi vil ikke la oss stoppe i dette forsettet, som vi mener at til beste for ren idrett og utøvere verden over, sier Reedie.

Truer med streng straff

Det anslås at denne fasen kan vare to til tre måneder, men det gjøres klart at CRC vil få oppdateringer i prosessen annenhver uke, og at det vil reageres umiddelbart dersom det dukker opp indikasjoner på at dataene er blitt manipulert.

– Om det viser seg at det er tilfelle, vil vi anslå det som ekstremt alvorlig brudd på reglene, og da vil vi sannsynligvis anbefale at WADA ilegger de strengeste sanksjoner innen regelverket, sier CRC-leder Jonathan Taylor i pressemeldingen.

Det kan for eksempel medføre utelukkelse av Russland fra neste års OL og Paralympics i Tokyo.

Strenge sanksjoner kan også utløses dersom Russland ikke samarbeider under den tredje fasen, som er å identifisere hvilke utøvere det skal innledes dopingsaker mot, ved at russiske myndigheter legger hindringer i veien når WADA ønsker å gjennomføre ny analyse av prøver lagret i Moskva-laboratoriet.

Norge vil ha svar

Idrettspresident Tom Tvedt registrerer at WADA ikke ilegger videre sanksjoner mot RUSADA nå. Nå venter han spent på analysen av data fra Moskva-laboratoriet.

– Vi står på de rene utøvernes side, ikke juksemakernes. Vi forventer at saksgangen for analyse av dataene går raskt. Alle må vite at utøvere som stiller til start faktisk konkurrerer på like vilkår, sier han i en pressemelding fra Norges Idrettsforbund.

Den kom etter at WADA-styret tirsdag besluttet at RUSADA inntil videre fortsatt er godkjent som nasjonalt antidopingbyrå i Russland.

– Erfaringene har vist at det er all mulig grunn til å være skeptisk, da russiske myndigheters samarbeidsvilje så langt har vært under enhver kritikk. Tiden vil vise hvorvidt informasjonen som er hentet ut fra Moskva-laboratoriet er fullstendig og ikke manipulert, sier Tvedt.

– Dersom det foreligger bevis på positive dopingprøver, må dette få konsekvenser for RUSADA, russisk idrett og utøverne det måtte gjelde.

Idrettsforbundet registrerer at WADA fikk tilgang til databasen, men at det skjedde 17 dager på overtid.

– Tidsfristen ble brutt, og dette er i seg selv svært kritikkverdig. Vi følger nøye med på den videre saksutviklingen, sier Tvedt.

Han mener det er viktig å få svar på hvilke russiske utøvere som var en del av den statsstyrte dopingen i landet og hvilke utøvere som var rene. Han sa at NIF også vil følge med på hvordan russiske myndigheter og RUSADA reagerer på eventuelle positive prøver.

– Vi frykter at dataene dokumenterer et betydelig omfang av statsstyrt doping som må få umiddelbare konsekvenser. Denne saken understreker behovet for å styrke sanksjonsmulighetene, også mot stater som ikke overholder sine antidopingforpliktelser gjennom tilslutning til Europarådets antidopingkonvensjon og UNESCOs konvensjon mot doping i idretten, sier han.