Sport

Vi blir lurt trill rundt om miljøeffektene av sykling

Vi syklister er klare til å betale vårt for å redde klimaet og bedre miljøet. Men er ønsket om økt sykling i det hele tatt fundert i klima- og miljøhensyn? Grunnlaget for den såkalte «Sykkelkalkulatoren» tyder på noe helt annet og det gjør oss svært bekymret!

Syklistaksjon 2019 tok i går kontakt med facebooksiden Sykkel i Oslo, som ligger under Bymiljøetaten, for å få et kontonummer/mobilnummer dit vi syklister kan vippse penger hver gang vi er ute og sykler lenger enn rett rundt hjørnet der vi bor:

Hei! Syklistaksjon 2019 er et initiativ for å få frem at vi syklister gjerne tar ansvar og bidrar mer økonomisk og på andre måter til det grønne skiftet i Oslo og omegn. Det føles beklemmende at kun bilister skal betale for utbygging av sykkelveier og kollektivtransport som skal bedre miljøet. Har dere et kontonummer vi syklister kan vippse inn f.eks. kroner 20,- hver gang vi skal ut og sykle en lengre tur i byen? Dette kan være en start inntil vi får på plass andre typer ordninger som bompengebrikker eller GPS-sporing. Ser frem til å høre fra dere.  "Vi er alle syklistar".

Mvh Syklistaksjon 2019

Svaret fra Sykkel i Oslo kan tyde på at vi må vippse til noen i bystyret. Antakelig må det bli leder for komiteen for samferdsel og miljø og byrådlederskandidat for Høyre til høstens kommunevalg, Eirik Lae Solberg. Samtidig fremkommer det noen tall som får oss til å stusse:

Hei Pål,

Som en del av Bymiljøetaten er det ikke mulig å vippse penger direkte til oss nei. Penger til sykkelsatsingen i Oslo fordeles via de årlige budsjettene som vedtas av Oslo bystyre.

Du bidrar for øvrig allerede til fellesskapet når du sykler. Det er en stor samfunnsøkonomisk gevinst ved å sykle, blant annet knyttet til helsegevinsten. Helsedirektoratet har beregnet at helse- og velferdsgevinsten er mer enn kr 26 per syklede kilometer per person. Du kan lese om sykkelkalkulatoren som Transportøkonomisk institutt har laget her: https://www.toi.no/sykkelkalkulator/dokumentasjon.pdf

I tillegg kommer andre viktige gevinster som redusert forurensning og plassbesparelse. 🙂

www.toi.no

Ved nærmere studier av grunnlaget for denne noe enkle "Sykkelkalkulatoren", som oppgir en sum nytte totalt på kr 27,53 pr syklet kilometer, oppdager vi at helsegevinsten i beregningen er satt til kr 28,03 pr kilometer. Miljø- og klimaeffekt er til sammenligning beregnet til mikroskopiske 32 øre pr kilometer.

Bekrefter dette hva noen av de til tider hissige kritikerne av den såkalte «krigen mot bilen» hevder, nemlig at bilfri by og sykkelsatsingen ikke dreier seg om miljø og klima i det hele tatt?

Vi syklister betaler gjerne vår del av kaken i kontanter for et bedre klima og miljø og jobber nå for å organisere dette praktisk, men ser man på tallene er det jo ikke miljø og klima som ligger høyt på listen over gevinstene ved å sykle, derimot ene og alene helsegevinst.

For oss syklister blir dette et stort tankekors. Det hevdes her at vi bidrar til samfunnet, underforstått klima og miljøtiltak, ved å gi helsegevinster og derigjennom mindre belastninger på helsevesenet, samtidig med at miljø- og klimagevinstene ved sykling altså så og si er null.

Det ligger et tonn med rapporter som det henvises til i forklaringen til Sykkelkalkulatoren, men kan vi stole på denne "forskningen" og mandatet for den?