Sport

Får pris av NOAS

Ståle Solbakken ble torsdag hedret for sitt engasjement for flyktninger. – Jeg føler meg beæret, sier han selv.

– Jeg har lest meg opp litt på hvilke personer og organisasjoner som har vunnet tidligere, og om hva de har gjort, så jeg føler meg beæret, sier Solbakken til Dagsavisen.

– Jeg syns det er en nobel og fin ting å jobbe for asylsøkere og flyktninger, sier Solbakken videre.

Annette A. Thommessens hederspris ønsker å bidra til økt forståelse for asylsøkere og flyktninger, samt å markere betydningen av rettssikkerhet for asylsøkere, heter det i begrunnelsen for prisen som deles ut av Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

– Vi ønsker å hedre og vise frem folk eller organisasjoner som gjør en ekstra innsats, sier generalsekreatær Ann-Magrit Austenå i NOAS til Dagsavisen.

Bok

Selv mener Ståle Solbakken at hovedgrunnen til at han har fått prisen fra NOAS er fordi han i fjor skrev bok og donerte alle inntektene til Dansk Flyktningehjelp. Han gikk med på å skrive bok nettopp fordi han fikk vite at pengene skulle gå til flyktninger. I forordet i boka skrev Solbakken: «Politikerne vender det blinde øyet til problemene. Jeg forstår ikke at de kan.». Det førte til mye kritikk fra politikere og andre. Solbakken selv tok til motmæle:

– Jeg er litt forundret og skuffet over at det i Norge, Sverige og Danmark er svært vanskelig å komme til makten om man ikke fører en meget restriktiv innvandringspolitikk, sa nordmannen til dansk TV2.

– Syns du Norge er et kaldt samfunn?

– Nei, det synes jeg ikke. Og ikke Danmark heller. Men jeg syns politikken er altfor restriktiv. Det er enorme forbedringer som kan bli gjort når det kommer til integrering, sier Solbakken til Dagsavisen.

Plikt

I boken skrev Solbakken: «For meg er det innlysende at vi i den privilegerte delen av verden skal hjelpe de som har minst. Det er vår menneskelige plikt.

I begrunnelsen fra NOAS heter det: «Han inviterer inn, han ser verdien i ulikhet og han lar folk få prøve seg i ulike roller, og, kanskje viktigst: Han får summen av mangfold til å gi bedre felles resultater. I sin bok «Løvehjerte» skriver prisvinneren om betydningen av å ta vare på leken, spillegleden, om et felles sett med regler, men med åpenhet og tillit til nye som kommer inn med sine styrker og sin kreativitet.».

Årlig

– Det er en årlig anledning til å vise betydningen av å møte folk med åpenhet og å vise frem personer eller organisasjoner som bruker sin posisjon til å sette fokus på rettsikkerhet og respekt for asylsøkere, sier Austenå.

Mer fra Dagsavisen