Solberg vil ha globalt klimamål

- Vi må ha et langsiktig mål for utslippskutt, sier statsminister Erna Solberg. Statsledere fra hele verden møttes i Paris i dag.

Av Erik Martiniussen

Statsledere fra mer enn 150 land var til stede da FNs klimakonferanse (Cop21) åpnet i dag. Det er knyttet store forventninger til konferansen, som har som mål å skape en ny internasjonal klimaavtale for alle verdens land.

Nytt klimamål

En av talerne på konferansen var vår egen statsminister Erna Solberg. Hun oppfordret landene til å bli enige om å sette seg et nytt langsiktig klimamål.

- Vi har kommet hit for å nå en sterk avtale, en avtale som gjør det mulig å øke ambisjonene våre over tid og som gir oss en sikker og bærekraftig framtid, sa Solberg.

- Vi kan oppnå dette ved å sette et langsiktig mål for utslippsreduksjoner, sa Solberg.

Les også: Vil stanse fossile subsidier

Det langsiktige klimamålet går for å være Norges viktigste ambisjon under toppmøtet i Paris. Så langt har landene meldt inn sine frivillige klimamål, men det er enda ikke forhandlet fram noen enighet om et globalt kollektivt klimamål. Det ønsker Norge at Paris-avtalen skal ha.

Norges mål at verden skal være klimanøytral eller ha «netto null» utslipp i 2050. Det betyr at eventuelle gjenværende utslipp skal kompenseres for eksempelvis ved skogplanting.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

I talen sin understreket Solberg også behovet for en åpen avtale, der landene har mulighet til å sjekke hvordan andre land ligger an i forhold til sitt klimamål.

- Vi trenger et felles system for åpenhet, sa Solberg.

Mange initiativ

FNs generalsekretær Ban Ki-moon ba landene ble enige om en robust klimaavtale.

- Vi vil ikke få en perfekt avtale. For det er fortsatt mange uløste spørsmål, sa han.

- Men disse spørsmålene har blitt diskutert i flere år allerede. Det er bare ikke tatt beslutninger enda, sa han.

En rekke nye klimainitiativ ble lansert under konferansen i dag. Mangemilliardær og Microsoft-grunnlegger Bil Gates var gjest på konferansen. Han lovet 2 milliarder dollar til utvikling av fornybar energi.

En gruppe av 11 land lanserte i dag et initiativ for å reise 248 millioner dollar til klimatilpasning i de aller fattigste landene. Mens Norge, Tyskland og Storbritannia lanserte et initiativ for å redde regnskogen i Colombia.

I morgen er det ventet at statslederne reiser hjem igjen. Da begynner alvoret for forhandlingslederne som skal forsøke å lande den nye avtalen. De har 11 dager på seg.