Stortingsrepresentant og finanspolitisk 
talsperson SV

Snorre Valen

13 innlegg

Innhold fra Snorre Valen