Skviser barn og unge inn i trangt Fredrikstad-budsjett

Det politiske flertallet i Fredrikstad prioriterer først og fremst å verne fritidsklubber, skoler og barnehager fra kutt i det stramme 2019-budsjettet.

– Noen ganger er det dessverre sånn i kommunepolitikken at det er dét du får til. Tidligere har vi klart å komme med nye politiske grep og styrket det rådmannen allerede har lagt inn, men nå er situasjonen i Fredrikstad såpass stram at denne gangen handler det om å skjerme grupper mot budsjettkutt, sier ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

Sammen med koalisjonskameratene i SV, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Bymiljølista la han onsdag fram flertallspartiene i Fredrikstads budsjettforslag for 2019.

Sier nei til nedleggelser

Gjennom en beskjeden oppjustering av de forventede inntektene og en redusert bunnlinje, har de fem partiene funnet 16,6 millioner ekstra til fordeling på kommunens tjenesteområder neste år, sammenlignet med rådmannens budsjettforslag.

Hovedtyngden av disse pengene rettes mot barn og unge gjennom økte rammer til utdanning og oppvekst, og kultur, miljø og byutvikling – for å stanse foreslåtte kutt fra administrasjonens side.

– Vi skjermer barn og unge veldig tydelig gjennom at vi både opprettholder lærerårsverk og såkalte åpne barnehager, og at vi legger oss på en SFO-pris som er levelig for folk. Det var også forslag om å legge ned et par fritidsklubber, men det har vi sagt nei til, sier Nygård.

– Uaktuelt for SV

Fritidsklubbene ordføreren sikter til er ungdomskafeen «Chill» i sentrum – som er midlertidig stengt – og tilbudet på Torsnes, som begge var borte i rådmannens budsjettforslag. Gruppeleder Camilla Eidsvold fra Fredrikstad SV mener det er et klokt grep å beholde disse.

– Det å legge ned tilbudet for de aller mest sårbare ungdommene som vanker på «Chill» er helt uaktuelt for SV. Jeg venter nå bare på at det blir en lovpålagt oppgave for alle kommuner å drive fritidsklubber, et forslag som ligger på bordet fra SV nå – særlig med tanke på at vi går rundt med disse minidatamaskinene (smarttelefoner, journ.anm.) hele tida, mens det er fysiske møter mellom mennesker som faktisk skaper noe, sier hun.

Eidsvold innrømmer en viss frustrasjon over administrasjonens budsjettforslag, samtidig som hun forstår at tøffere tider krever hardere prioriteringer.

– Administrasjonen har en utfordring, men for oss er det helt klart noen ting du ikke kutter i – antall lærere, barnehager, fritidsklubber og frivillighet. Det er på disse områdene våre investeringer har en mye større verdi enn det aller meste annet, fastslår SV-gruppelederen.

Les også: 288 forslag til navn på ny elferje (+)

Parkeringsprioriteringer

Ellers var parkering et fremtredende tema på onsdagens pressekonferanse i formannskapssalen. Blant annet kom det fram at gratisparkeringen i p-huset ved Torvbyen kjøpesenter på ettermiddager og lørdager opprettholdes, mot en avgiftsøkning på henholdsvis én og to kroner i timen i såkalt rød og gul p-sone.

– Vi må sørge for å inntjening andre steder i samme seksjon, for vi kan ikke kutte i helse- og velferdstilbudet for å opprettholde gratisparkering. Da blir det litt triksing og miksing, kommenterer Eidsvold.

Hun kommer samtidig med en innrømmelse av å ha tatt feil da bystyret i Fredrikstad gikk inn for at elbiler må betale 50 kroner i timen for å lade ved kommunale p-plasser. Denne avgiften kuttes nå til 10 kroner i timen.

– Der er jeg er den første til å innrømme at jeg tryna, så nå har vi faktisk kjempet litt for å få det ned til 10 kroner, som det var litt uenighet om.

– Jeg fant ut at med 3,7 kilowatt ladeeffekt så ville en elbil i løpet av tre timer bygge opp en rekkevidde på maks fem mil, og da begynner vi å slite litt med å argumentere for at dette skal koste 150 kroner. Det er sikkert veldig mange som mener elbil-eiere også skal betale, men da må det være i forhold til hva det faktisk koster, sier Eidsvold.

GRATIS: Fra 2019 blir det lov å parkere to timer uten å betale ved kirkegården på Østsiden.
Foto: Hermund L. Kjernli

GRATIS: Fra 2019 blir det lov å parkere to timer uten å betale ved kirkegården på Østsiden.

Les også: Truet parkeringsvakt – endte med tidoblet bot

Løser kirkegårdsfloke

Senterpartiet kunne også innkassere en «parkeringsseier» da styringsflertallet går inn for to timers gratis parkering ved kirkegården på Østsiden.

– Det er den eneste kirkegården i byen vår som du må betale p-avgift for å komme til for en gravferd eller stelling av en grav. Noen vil sikkert spørre om det er et problem, men det oppleves i alle fall sånn fra et brukerperspektiv.

– Kirken har også henvendt seg til oss og lurt på om dette kan gjøres noe med, og da syns ikke vi det er vanskelig å imøtekomme det gjennom at det fortsatt er betaling på plassen, men at hvis du skal i et ærend som tar under to timer, blir det gratis å parkere, sier Jon-Ivar Nygård.