Kokk og kostøkonom, arbeider som assisterende kjøkkensjef i produksjonskjøkken

Sigrid Helen Lucassen

1 innlegg

Innhold fra Sigrid Helen Lucassen