RETTFERDIGHETSSANS: – Når nesten 800 barn i Fredrikstad lever i lavinntektsfamilier, skulle det bare mangle at noe av det store overskuddet i kommunen skal komme de som trenger det mest til gode, sier Camilla S. Eidsvold (SV).

Setter av én million kroner til lavinntektsfamilier

– Sørger for at lavinntektsfamiliene får utbetalt barnetrygden i juli, i tillegg til den sosialhjelpen de mottar fra før av, sier Camilla S. Eidsvold (SV).

– Det er det minste vi kan gjøre når Fredrikstad kommune gikk 150 millioner i pluss i fjor, og det samtidig er 794 barn i kommunen som lever i lavinntektsfamilier, sier SVs gruppeleder i Fredrikstad bystyre, Camilla S. Eidsvold.

Hun har fått med seg samarbeidspartiene som utgjør bystyreflertallet – Ap, Sp, Pensjonistpartiet og Bymiljølista – på å sette av én million kroner av fjorårets overskudd til barnefamilier som mottar sosialstønad.

– I dag er det dessverre sånn i mange kommuner at familier som trenger sosialstønad får barnetrygden beregnet som inntekt. Med denne millionen sørger vi for at lavinntektsfamiliene får utbetalt barnetrygden i juli, i tillegg til den sosialhjelpen de mottar fra før av, forklarer Eidsvold.

Les også: Barnefattigdom i Norge tredolbet siden 2001

Feriehåndsrekning

Og det er ikke tilfeldig at de velger seg sommerferiemåneden når de skal gi disse familiene en påskjønnelse.

– Juli er en måned man får tid til å være sammen på annen måte enn ellers i året, og da er det hyggelig å strekke ut en hånd til de barna og familiene som trenger det mest. Det var ingen tvil blant noen av flertallspartiene da dette forslaget kom på bordet, sier SV-toppen.

Partiet hennes jobber også nasjonalt for at ingen kommuner skal kunne anse barnetrygden som inntekt når grunnlaget for sosialhjelp beregnes.

– SV har fått gjennomslag i Stortinget for å undersøke om dette lar seg gjøre, og her i Fredrikstad avventer vi foreløpig utfallet nasjonalt.

– Stadig flere kommuner har gått bort fra denne ordningen, og hvis det tar lang tid å fatte en beslutning i Stortinget har vi ikke tid til å vente. Da vil vi jobbe mot budsjettbehandlingen i desember for å gjøre vårt til at alle disse familiene får en litt bedre hverdag hver måned, sier Eidsvold.

– Ond sirkel

SV ønsker også en økning i barnetrygden, som har stått stille på 970 kroner per barn siden 1996.

– Det er en av de få universelle velferdsgodene vi har, uansett hvor mye man tjener. Som ett eksempel koster et brød mye mer i dag enn det gjorde for 22 år siden, og da er det for ille at barnetrygden har blitt stående på stedet hvil i mellomtiden.

Hun mener nemlig det er paradoksalt at barnetrygden får uheldige økonomiske konsekvenser for dem som tjener lite, mens de med høyere inntekter får stønaden på toppen.

– Når man får mindre å leve av, blir det også vanskeligere å komme ut av det. Vedvarende lavinntekt skaper en ond sirkel som fører til økt ulikhet, og det blir en tap-tap-situasjon for hele samfunnet, slutter Eidsvold.