79 treff for "Vilde Blix Huseby"

...selv om hun bruker mindre enn gjennomsnittsstudenten per måned.

Når tusener av mennesker verden over samler seg i dag for å feire likekjønnet kjærlighet, har de mange ferske seire å glede seg over.

Med ett pennestrøk så fjernes stomistene fra samfunnet vårt.

Det tok 40 år før min far fortalte om hva han var blitt utsatt for som barn, skriver Vilde Bratland Hansen.

De frivillige vi snakket med oppfattet seg selv som høylytte og stolte.

Om en samtykkelov kan skape en varig holdningsendring, er det vanskelig å se noe gyldighet i mot-argumentene.

Overgrep: Barna bak tallene må få være med og sette ord på problemene, skriver Vilde Cathrine Graff Senje.

Det er en gruppe som risikerer å bli statsløse på sikt.