10 treff for "Vibeke Bjarn��"

Depresjoner, selvskading, angst. Man hører til og med om traumebevisste skoler!

Da 5-årig grunnskolelærerutdanning ble vedtatt ble vi lova penger til finansiering, skriver Vibeke Bjarnø.

BYHISTORIE: Moss Industriforening tok i bruk Mossefirkortene som et aktivt markedsføringsmiddel i 1952. Kortene slo godt an i Moss, og ble etter hvert kjent over hele landet.

134 barn av IS-foreldre har kommet hjem til Frankrike fra Syria siden 2017.

Å bringe fremmedkrigere og deres familier hjem igjen handler ikke om barmhjertighet eller naivitet, men alternativet er verre – det blir ikke mindre vold av å la være.

Stein Reegård avdvarer mot svenskesug og Trump-tilstander i sykelønnsdebatten i Dagsavisen 13. juni. Fake news eller ikke. Det er bred enighet om at sykefraværet i Norge er for høyt.

Statistikken viser at de som faller utenfor over tid, har gått fra å klassifiseres som arbeidsledige til å klassifiseres som syke, skriver Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Regjeringens planer om å bygge ut E18 vil ikke bare føre til mer biltrafikk, dårligere luft og høyere klimagassutslipp. Den vil også påføre bilistene et bompengesjokk uten sidestykke.

65.000 mennesker på flukt i Hellas lever under forferdelige forhold.

Tillitsvalgte ved OUS og Jordmorforbundet reagerer sterkt på nye sykehusplaner.