16 treff for "Vemund Viken"

Samferdselssektoren er avgjørende for at vi skal klare det grønne skiftet. Der går Innlandet foran

Årets 1. mai-arrangementer viser at det politiske engasjementet lever. Det er det viktigste bolverket vårt mot ekstremisme.

Vi har ikke glemt andre verdenskrig. Det er det heller ikke noen grunn til å gjøre.

Tida har løpt fra oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det bør Arbeiderpartiets landsmøte ta på alvor.

Regjeringsforhandlingene vil si noe om kvinners rettigheter eller KrFs særinteresser er viktigst for regjeringen.

Innvandrings- og islamdebatten handlar ofte om "oss mot dei". Men kven er det vi eigentleg slåss mot?

Bompenger irriterer mange, men det finnes et alternativ: vegprising.

Det er på tide å gå integreringsdebatten etter i saumane.

Trump er ein høgrepopulist, og fører høgrepopulistisk politikk. Det er den konteksten han må forståast i, ikkje som eit politisk særtilfelle.