134 treff for "Trond Enger"

Mange er nok glad for forslaget om å lage et Tros- og livssynssamfunnenes hus.

Flertallet av medlemmene i Den norske kirke regner seg ikke som kristne.