18 treff for "Torbj��rn Svendsen"

Debatten om elever som bruker vold mangler nyanser og forståelse. Det er farlig.

Vi er tre medlemmer av tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester i bydel Østensjø som har funnet det nødvendig å skrive et åpent brev til bystyret i Oslo.

Onsdag 9. januar var det et stort oppslag i Dagsavisen om hjemmehjelp eller praktisk bistand i bydel Østensjø. Overskriften var: «Karin tilbys vask hver tredje uke».

Tiltakene vi gjør i Norge handler om å beskytte alle mennesker, uansett om man lever innenfor eller utenfor Norges grenser.

Jeg hørte din fine nyttårstale og synes det er flott at du trekker fram barn og unges psykiske helse og fronter en satsning på en god barndom for alle. Likevel blir jeg litt sint, frustrert og lei meg.

«I dag er strafferammen for drap, vold, sedelighetsforbrytelser og pedofil altfor lave»

Foreldrene har endelig gått sammen. Nå er vi mange som sier ifra. Og det er nå i har mulighet. Dette skjer nå! Vi skal kjempe for barna og en forsvarlig bemanningsnorm. Det som foreligger pr nå er #uforsvarlig

Et menneskes fremtid sies å formes i ungdomsalderen. Der Arbeiderpartiet vil bestemme hvor eleven skal gå på skole, ønsker Fremskrittspartiet å prioritere hva eleven vil selv.

Med slagord som «byreparasjon» og «knutepunktsfortetting» er vi nå ikke bare tilbake til bygging av høyblokker, men i tillegg bo-områder med høye utnyttelser, fravær av sol og lys og dårlig fungerende arealer – ute som inne.

Forrige lørdag samlet over 2000 fagforeningsfolk og venstreaktivister seg i Stockholm for å demonstrere mot angrep på streikeretten, under fanen «Strike back». Samtidig avlyste 200 nazister sin planlagte marsj. Et samlet medienorge mente sistnevnte var viktigst.