1234 treff for "Tor Petter Ekroll"

Tor Petter Ekroll (til høyre) vervet seg inn i Senterpartiet for under fire år siden. Nå blir han varaordfører i Moss.

Vi trenger en politikk som tar utgangspunkt i at vårt samfunn ikke er bedre og sterkere enn vårt svakeste ledd.