90 treff for "Tonje Jacobsen-Loraas"

Budskapet bryter med alt jeg har lært om å gi små mennesker grobunn for en bærekraftig psykisk helse, skriver Tonje Jacobsen-Loraas.

Arbeidssfæren var noe fjernt, krevende og ofte ganske utilgjengelig i hele småbarnsfasen.

Primærkontakten i barnehagen var ufaglært, i slutten av tenårene og ville tjene penger for å reise jorda rundt.

Jeg fikk eie og ha medbestemmelse over egen fødselopplevelse. Nå er effektivisering i vinden.

Det vi foreldre frykter i enda større grad for barna våre, er utenforskap.

Advarsler og kritikk: Hvorfor fortsetter skolen å snakke om elevenes «uvaner»?

Jeg er dypt rystet som mor, som menneske over helsestasjonenes nye håndbok, skriver Tonje Jacobsen-Loraas.

FEMINISME: Når ble denne definisjonen forbeholdt forsvarere av turbofamilier?

Å beskrive det å velge å motta subsidier som gir en familie muligheten til selv å stå for omsorgen av sitt eget barn i alderen ett til to år - som å gå velferdsstaten midt i mot, faller innenfor det jeg vil kalle hersketeknikk.