861 treff for "Tom Kristian Berger"

Derfor stemte Oslo MDG som de gjorde: Vi må ta befolkningsveksten som premiss, og ta folks behov for boliger på alvor.

Dagsavisen Ung