41 treff for "Thomas Braut Svendsen"

Jula er tid for ønskelister. Vi har en kort og grei en til landets politikere.

Debatten om elever som bruker vold mangler nyanser og forståelse. Det er farlig.

Våre undersøkelser viser at de aller fleste barn i barnehagen og elever på småskoletrinnet trives, har venner, et godt forhold til voksne og er lite utsatt for krenkelser, skriver Thomas Nordahl.

En personifisert debatt, som Handal legger opp til, er avsporinger.

Dette handler om oss alle sammen, skriver Ja Thomas Odegard.

En av de aller mest effektive løsningene på krisene er naturen selv.

FNs rasediskrimineringskomite vil sannsynligvis ikke like at Grieg Seafood og Rogaland fylkeskommune påberoper seg definisjonsmakt i en debatt om sjøsamiske forhold i Porsangerfjorden.

Næringsministeren er skamløs, mener sjøsame og leder for Naturvernforbundet Porsangerfjorden, Thomas Hansen.

Vi er tre medlemmer av tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester i bydel Østensjø som har funnet det nødvendig å skrive et åpent brev til bystyret i Oslo.

Tiltakene vi gjør i Norge handler om å beskytte alle mennesker, uansett om man lever innenfor eller utenfor Norges grenser.