62 treff for "Terje Halvorsen"

Det er to klare forskjeller på frigjøringsjubileet i 2020 sammenlignet med 25 år tidligere.

Når enda en dag, selv om den isolert sett er en liten del av livet, må leves på tre strake armlengders avstand, er det lov å kjenne seg trøtt.

Det er ironisk at det måtte en pandemi til for å kjenne på en barnehagehverdag der vi er nok ansatte på jobb, skriver Pia Halvorsen.

Å trekke seg fra samarbeidet slik Senterpartiet, Rødt og enkelte stemmer i Frp foreslår er en dårlig idé, skriver Terje Breivik.

Fortvilte foreldre står i økonomiske dilemmaer etter at regjeringen valgte å stramme inn barnebrillestøtten.

I dag er Equinor er så tungt inne i olje og gass at de utgjør en betydelig risiko for oss som eiere, og samtidig for små til å være «et ledende selskap i det grønne skiftet».

Private velferdstilbydere leverer ikke bedre pris og kvalitet. Hvorfor skal vi ha dem da?

Det er de private helseaktørene det legges til rette for. Ikke pasienten, skriver Tiril Rustan Halvorsen.

Unge mennesker som over lengre tid er utenfor utdanning og arbeid tenderer å bli værende utenfor, delvis inn og ut av tiltak og til slutt i uføretrygd.

For hva vet egentlig hun som sendte meg denne meldinga, om meg?