35 treff for "Terje Aurdal"

Det er to klare forskjeller på frigjøringsjubileet i 2020 sammenlignet med 25 år tidligere.

Å trekke seg fra samarbeidet slik Senterpartiet, Rødt og enkelte stemmer i Frp foreslår er en dårlig idé, skriver Terje Breivik.

Fortvilte foreldre står i økonomiske dilemmaer etter at regjeringen valgte å stramme inn barnebrillestøtten.

Unge mennesker som over lengre tid er utenfor utdanning og arbeid tenderer å bli værende utenfor, delvis inn og ut av tiltak og til slutt i uføretrygd.

Rettspraksis, dommere og fagpersoner ser mødre som primære omsorgspersoner.

Byråkratene får mye makt og pasientrettighetene er ikke verd papiret de er skrevet på.

Mange mennesker som sitter i norske asylmottak og som ønsker å arbeide, ikke får lov.

Mange mennesker som sitter i norske asylmottak og som ønsker å arbeide, ikke får lov.

Med sitt innlegg i Dagsavisens Nye meninger føyer Chris Gøran Holstad seg inn i rekken av astrologiskole-kritikere. Nestlederen i Skolenes landsforbund bommer imidlertid på ballen når han retter kritikken mot NOKUT.

Arbeid er avgjørende for inkludering og integrering.