3 treff for "Tallak Tengelsen"

En barnehageappell fra gulvet.

Det er engasjementet for barna og faget som gjør at vi nå endelig bryter taushetskulturen som har holdt en klam hånd over barnehagen.

Høringen er over, men kampen for en bedre bemanningsnorm er på langt nær over, snarere tvert imot; DET ER NÅ VI VIRKELIG MÅ SETTE INN STØTET Vi trenger en langt bedre bemanningsnorm, slik at vi kan oppfylle det viktige samfunnsmandatet vi er pålagt! For barnas skyld, for samfunnets skyld.