84 treff for "Tage Slind Jensen"

Dagsavisen Ung

Det er en trussel mot demokratiet at mange ser på mennesker som posisjonerer seg ytterst til høyre som uintelligente.