238 treff for "Tage Pettersen"

Det tas sik­te på opp­start av Fjord­kraft-li­ga­en 4. feb­ruar. Da kan Oilers spille sin før­s­te kamp et­ter li­ga­en ble stengt i be­gyn­nel­sen av ja­nu­ar.

På spørsmål om Tage Pettersen (H) angrer på plasseringen av togstasjonen i Værlegata, svarer han: «Overhodet ikke». Han var ordfører i Moss da den endelige plasseringen av togstasjon og togtrasé ble vedtatt i Moss bystyre.

Tidligere ordfører i Moss, Tage Pettersen (H), og Frp-politiker Erlend Wiborg forbereder seg begge på en ny periode som stortingsrepresentanter.

Høyre, FrP, Venstre og KrF, står sammen om å legge til rette for at alle barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst. Alle skal også gis muligheten til å få et godt og meningsfullt liv. I saker med flere parter er det alltid hensynet til barnets beste som skal være det viktigste.