46 treff for "Sverre Skre"

Den arabiske våren led alvorlige tilbakeslag, men ikke endelige. Nå lever den videre i land som ikke ble direkte berørt den gangen.

Internasjonal politikk dreier seg mer og mer om konflikten mellom USA og Kina. Andre land kan bli trukket dypere inn i den enn de ønsker.

Skal teknologikappløpet stanse må verden tenke grunnleggende nytt. Tradisjonell rustningskontroll duger ikke.

USA kommer med et uvanlig direkte angrep på FNs myndighet i jubileumsåret. Har FN fortsatt gjennomslag, 75 år etter opprettelsen?

Antall selskaper og direktører med millionlønn nærmer seg det absurde, skriver Sverre Myrli.