19 treff for "Stine Hjerpbakk"

Kartleggingsresultater er ikke til for at politikere og skoleledere skal konkurrere om å ta seg godt ut, skriver Palma Kleppe og Stine Hjerpbakk.

Skolestress er den viktigste årsaken til økt psykisk uhelse blant barn og unge.

Vi kan ikke fortsette å kutte titalls milliarder i skatt for de rikeste og kutte i kommunebevilgninger og tro at vi samtidig skal kunne bevare det fungerende fellesskapet og styrkene i norsk samfunnsøkonomi.

Kari kan bli pushet mens verdenen til Hans raser sammen ved litt motstand. Det som passet på tirsdag går ikke på torsdag.

Det er totalt uforståelig for meg hvordan en helseøkonom som Høie ikke forstår at samfunnet som helhet sparer penger med en forsvarlig og trygg fødselsomsorg, skriver Stine Høvik.

Det er svært provoserende at det finnes en politisk tro på at læringsprogrammer skal løse fremtidens utfordringer.

Det tar tid og flere samtaler å bygge nødvendig tillit mellom helsepersonell og kvinner. En god jordmortjeneste er samtidig den viktigste forebyggende helsetjenesten vi kan gi kvinner og barn.