98 treff for "Stine S��rlie"

Vi kan ikke fortsette å kutte titalls milliarder i skatt for de rikeste og kutte i kommunebevilgninger og tro at vi samtidig skal kunne bevare det fungerende fellesskapet og styrkene i norsk samfunnsøkonomi.

Skolestress er den viktigste årsaken til økt psykisk uhelse blant barn og unge.

Kartleggingsresultater er ikke til for at politikere og skoleledere skal konkurrere om å ta seg godt ut, skriver Palma Kleppe og Stine Hjerpbakk.

Kari kan bli pushet mens verdenen til Hans raser sammen ved litt motstand. Det som passet på tirsdag går ikke på torsdag.