199 treff for "Stian Amadeus Antonsen"

Foreldre som ellers ville vært i god stand til å følge opp skolearbeidet, må ta seg av yngre søsken og andre omsorgsoppgaver hjemme.

Det betyr at vi må sikre gratis, trygge, trivelige og lett tilgjengelige offentlige plasser rundt om i byen.

Det store arbeidspresset i barnevernstjenesten fører til gjennomtrekk og sykefravær, som igjen kan føre til dårligere oppfølging og i verste fall tjenesteforsømmelse. Derfor er det så viktig å ansette flere i barnevernstjenesten.

Det nyåpnede feltet Johan Sverdrup vil alene ha utslipp i sin levetid som er 25 ganger så store som hele Norges årlige klimagassutslipp.

Tenk hvor vanskelig det hadde vært å skape Frognerparken i dag hvis det allerede var bygget noe der? Vi tør påstå at det hadde vært umulig.

Det har vært en stor satsing på Oslo som sykkelby. Nå er det på tide at fotgjengerne får like stor oppmerksomhet.

GAMLE OSLO: På tide å gjenreise den sosiale boligbyggingen.

Etter at gratis aktivitetsskole (AKS) ble innført på Tøyen skole gikk deltakelsen på aktivitetsskolen opp fra 27 % til 100 %. Dette er grunn til å feire!