2697 treff for "Stein Erik Lauvås"

Folk bor på kvikkleire over hele landet, og derfor må ekspertgruppen etter Gjerdrum-skredet gå bredt ut, mener opposisjonspartiene på Stortinget.

Østfold Arbeiderparti avholdt årsmøte lørdag 2.mars i Rakkestad. Det var et fulltallig årsmøte med representanter fra alle 12 kommunepartier, AUF, styret og gjester.

Østfold og Akershus Ap med klar tale: – Alle vedtak i fellesnemnda om sammenslåing av Viken må nå umiddelbart settes på vent.