11 treff for "Solveig Moldrheim"

Solidaritet handler om å gjøre den undertryktes sak til et felles anliggende.

Alle vet hvordan det er å se noe i speilet som de kunne ønske så annerledes ut. Vi er alle ofre for samme industri og medietrykk.

Mange mennesker som sitter i norske asylmottak og som ønsker å arbeide, ikke får lov.

Arbeid er avgjørende for inkludering og integrering.

Mange mennesker som sitter i norske asylmottak og som ønsker å arbeide, ikke får lov.

Friluftslivet i Norge står sterkt. Det er fordi det står solid på to bein: Aktivitet og opplevelser i naturen på den ene siden, og vern av naturen på den andre.

Oslo Røde Kors er bekymret for situasjonen til barn og unge i de mest levekårsutsatte områdene i Oslo.

I 2018 fikk Kreftregisteret en viktig forskriftsendring, der vi endelig får lov til å ha opplysninger om hvor i verden folk kommer fra. Dermed kan vi tilby både innvandrere og norsk-fødte en enda bedre og mer relevant helsetjeneste.