12 treff for "Sol Skipnes"

Det er kanskje på tide at regjeringen, som selv skryter av historiske løft til utdanningssektoren og studentene, lytter til de det faktisk berører.

Natt til 14. april 2018 angrep USA, Storbritannia og Frankrike den suverene staten Syria og brøt nok en gang folkeretten. KPml fordømmer denne feige og farlige handlingen. Verdens folk må stanse imperialistene før de setter verden i brann.

Mens Frp håper å slippe unna med tap av kun ett mandat i bystyret, håper Rødt og MDG på brakvalg i Fredrikstad.

Kampanjen markeres med å lyssette Lykkeberg i oransje.

8. mars-komiteen arrangerte protesttog mot den foreslåtte endringen i abortlovgivningen, som partiet hevder tråkker på kvinners rettigheter.

Kirsti Nelvik Antonsen -kvinnen som trommet sammen byens innbyggere til protesttog mot bomringen- var også initiativtager til folkemøtet på Litteraturhuset. I panelet satt Jon Ivar Nygård (ordfører, Ap), Bjørnar Laabak (Frp), Truls Velgaard (H), Olav Moe, fylkespolitiker (KrF), og Sol Skipnes (Rødt). Ordstyrer var NRK-journalist Trond Øyvind Karterud. [Sitatene nedenfor er skrevet under live-dekning, og er derfor kortet ned]