100 treff for "Siri Hoem"

Kjennelsen i Oslo tingrett 6. april åpner for å rive Y-blokka. Kun et politisk under kan redde den nå.

Et historisk feilgrep kan fortsatt avverges, skriver Siri Hoem.

Søknaden om riving av Y-blokka er nå til behandling. Rivingen er vedtatt i strid med demokratiske spilleregler, skriver Siri Hoem, Fortidsminneforeningen.

Omkampen om regjeringskvartalet er for viktig til å forties i partilojalitet. Den må tas i regjeringen og Stortinget.

Myndighetenes unnskyldning om at Norge kun har 40 minkfarmer igjen holder ikke mål.

Kanskje myndighetene burde ta innover seg at det vil gå lengre tid enn det som er holdbart for et liv i kohorter.

Litt økning i smitten tåler vi. Det vi ikke tåler er en ny nedstenging, skriver Siri Sjøgren Selmer.

Hvem er det som leker Gud? Ikke med vår herres klinkekuler – men med enorme legoklosser fra det danske Vestas.