13 treff for "Sigmund Voll ��dn��y"

Det er pinlig at det fortsatt fins så lite kunnskap om kravet til universell utforming.

Det kan føles som en befrielse å gå fra slitsom, meningsløs depresjon til meningsfullt engasjement.

Vil kristne som samarbeider med – eller ignorerer – Visjon Norge, fortsette med dette? Eller har de moralsk ryggrad til å si: «Dette vil vi ikke bli assosiert med»

Jeg vil oppmuntre alle som kjemper mot naturødeleggende vindindustri.

Det er feil å omdanne enestående norsk natur til vindindustriområder.

Dette er en oppfordring fra oss eldre om å stå opp og markere vår motstand mot en uansvarlig regjering i miljø- og klimapolitikken.

Vi må leve med paradokset om at ethvert sikkerhetstiltak over tid vil kunne gi falsk trygghet.

Vi står overfor et massivt angrep på norske naturverdier. Myndighetene har beordret at halvparten av fedrelandets areal skal vurderes for utbygging av vindindustri.