22 treff for "Shoaib Sultan"

Jeg vil ikke uttrykke tvil om gode intensjoner og sunne holdninger fra lederen i Oslo Frp, Aina Stenersen, men svaret hennes holder faktisk ikke.

Shoaib Sultan (45) slutter i Antirasistisk Senter (ARS) og begynner i ny jobb i Norsk Folkehjelp. – Det er den samme kampen, sier han.

Kan man fremme antisemittisme uten å være klar over det? Hvordan skal man håndtere det?

Det er ikke kjent hvem som står bak, men jeg vil uttrykke sympati og støtte til Wara og hans familie.

Gjennom i utstrakt grad å åpne for nynazistisk aktivitet, befinner Norge seg per i dag langt unna kravene i FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Vi heier på Kamzy.

Det bør finnes en tredje og mer langsiktig strategi for å imøtegå trusselen SIAN representerer.

– Et slikt arrangement bidrar til å normalisere Sian. Dette burde ikke Yousuf Gilani ha gjort, sier ekstremismeforsker Lars Gule om partenes planlagte islam-debatt.

Shoaib Sultan (MDG) har i Dagsavisen 26. mars et merkelig innlegg der han etterlyser Høyres synspunkter på en Twitterkommentar til Kamzy Gunaratnam som er leder av 17. maikomiteen i Oslo.

Det er ikke umiddelbart lett å se at det Oslo gjør med den kontroversielle fornyingen av byvåpenet er helt det samme som kommunen gjentatte ganger har hevdet er det Stockholm og Helsinki har gjort før dem.