147 treff for "Rune Berglund Steen"

Hvis man er kritisk til innvandring, finnes det hundrevis av måter å uttrykke dette på uten å ty til folkemordretorikk eller rasistisk sjikane, skriver Rune Berglund Steen.

Mangelen på kunnskaper og nyanser går kontinuerlig på bekostning av asylsøkerne, skriver Rune Berglund Steen.

Han uttaler seg gjennom populistiske tordentaler, med en skråsikkerhet uten forbehold.

Det kan ikke bli stående i historiebøkene at vi sviktet noen av de mest hjelpeløse norske barna i vår tid.

Å gjenintrodusere rasebegrepet er noe av det siste vi trenger, skriver Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter.

Forbudet mot hatefulle og diskriminerende ytringer er mer omstridt enn det burde være.

Listhaug vil gå gjennom 22. juli-pensumet med lys og lykter, etter at 22. juli-senteret fjernet en elevoppgave hun ikke likte.

Professor emeritus Bernt Hagtvet bruker uvanlig sterke ord i sitt forsøk på å frata Sverre Knudsen enhver ære. I den grad han skulle lykkes, er det bare fordi mange av leserne ikke vil bry seg med å sjekke om kritikken er rimelig. Det har Hagtvet dessverre ikke gjort selv heller.

Gjennom i utstrakt grad å åpne for nynazistisk aktivitet, befinner Norge seg per i dag langt unna kravene i FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Lars Thorsen fra Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) kommer i sin artikkel 29. august med en «falsk nyhet», dvs. det vi i gamle dager kalte en løgn.