274 treff for "Randi Werner-Erichsen"

I Dagsavisen 9.3. er leder for brukerutvalget i OUS, Tove Nakken, intervjuet. Hovedoverskriften er «Støtter vraking av Ullevål». Tove Nakken må ikke snakke på vegne av alle Oslos pasienter, i alle fall ikke meg.

Tilsvar til Helse Sør-øst direktørenes innlegg 14.2., med utdyping av noen motargumenter.

For å holde stø retning mot målbildet nedtoner HSØ/OUS reguleringsproblemene på både Gaustad og Aker. Det er også blitt stillere de siste ukene fra dem om de påståtte økonomiske fordelene.

I innlegg i Dagsavisen torsdag argumenterer Per Medbøe Thorsby godt for hvorfor Oslo øst fortjener et lokalsykehus på Aker. Han peker på at det er store forskjeller i forventet levetid på tvers av byen vår. Aker sykehus vil bli lett tilgjengelig for innbyggerne i Oslo øst.

Det er uheldig om bydelenes sykehustilhørighet og samarbeid splittes over lang tid.

Dette må styret i Helse Sør-Øst vite før utbygging av OUS starter.

Brev til våre medborgere i Oslo, og spesielt til politikerne våre, om å stå på for best mulig sykehus og å få utredet Ullevåls muligheter

Oslo-politikere – si fra om dere ikke er enige i sykehusplanene.

Folk flest tror fagfolk med posisjoner lager planer til folkets beste.

Oslo-politikere – si fra om dere ikke er enige i sykehusplanene.