23 treff for "Randi Braathe"

Nasjonalmuseet vil utfordre seg selv og kunstverden, og involvere publikum i denne prosessen.

Når du jekker en pils til grillingen hver dag i sommerferien, er du en rollemodell for barna dine. Har du tenkt på det?

Siden 2015 har skoleelever og studenter i 93 land blitt angrepet på skolen eller på vei til og fra skolen.

De siste 35 årene har russetiden preget overskriftene i norske aviser. Er russetiden dømt til å være en fyllepreget klisje?

For noen barn er fotballen et fristed fra foreldrenes alkoholbruk. Ser du dem?

I Dagsavisen 21. august leser vi om at Oslos barnehager er segregert, delt etter begreper innvandrer og norske. Det er noen av disse sammenkoblingene Fagforbundet Oslo ønsker å sette spørsmåltegn ved.

Tilsvar til Helse Sør-øst direktørenes innlegg 14.2., med utdyping av noen motargumenter.

I Dagsavisen 9.3. er leder for brukerutvalget i OUS, Tove Nakken, intervjuet. Hovedoverskriften er «Støtter vraking av Ullevål». Tove Nakken må ikke snakke på vegne av alle Oslos pasienter, i alle fall ikke meg.