9 treff for "Palma Kleppe"

Kartleggingsresultater er ikke til for at politikere og skoleledere skal konkurrere om å ta seg godt ut, skriver Palma Kleppe og Stine Hjerpbakk.

Hvordan kan vi ha tillit til at skolen er til det beste for barna våre, hvis lærere og rektorer ikke har frihet til å ytre seg?

Er skolen på barnets side når et barn blir bedt om å fylle ut et skjema som skal bedømme deres innsats som skoleelev?

Hva betyr egentlig "tidlig innsats" når regjeringen lukker ørene for at barnehageansatte og foreldre varsler om at forholdene i barnehagene er på et kritisk nivå?

DEBATT: Begrensninger for ansattes ytringsfrihet i skolen er ikke et isolert problem for enkelte kommuner eller skoler. Det er et samfunnsproblem. Det er våre ungers problem.

Nå reiser tusenvis av foreldre seg til støtte for ansatte og i protest mot lav bemanning i barnehagene.

Torsdag 19. april var Barnehageopprøret høringsinstans på Stortinget der vi uttalte oss om endringer i barnehageloven angående lovfesting av minimimsnorm for grunnbemanning i barnehagene. I det kommende kan dere lese Høringsnotatet som lå til grunn for uttalelsene i høringen.

Over hele landet tar barnehageansatte et kraftfullt oppgjør mot det de mener er uforsvarlig lav bemanning i norske barnehager: – Vi kan ikke lenger dekke over virkeligheten.