1137 treff for "P��l Hadler"

Vindkraft er et særdeles viktig bidrag inn i det grønne skiftet. Men til hvilken pris?