175 treff for "Ole A. Andreassen"

Det er en tendens til økt bruk av udokumenterte behandlingsformer i helsevesenet. Særlig innen psykisk helsevern.

Årsakene til psykiske lidelser er komplekse og sammensatte.

Det vil vere feil ressursbruk å pålegge barnehagen å føreta ei kartlegging av barna før skulestart.

Flere av matanmeldernes favoritter lar deg ta med mat hjem etter at Oslo ble stengt ned.