30 treff for "Olav Hembre"

En fantastisk flott plass og et supert byrom.

Statsbygg anslår stor merkostnad for nytt regjeringskvartal på grunn av forsinket oppstart. Dette vekker et sterkt behov for å se bredere på kostnadsbildet.

Informasjonskrig er enklere, billigere og mer effektfull enn militære operasjoner.

I sin kommentar i Dagsavisen 20. september retter Hege Ulstein søkelyset mot politisk påvirkningsarbeid, mikromålretting og faren for manipulasjon av valg i Norge.

Myndighetene vil skape pasientenes helsevesen, sier de. Intensjonen er sikkert god, men det hjelper lite når pasienter ofte blir møtt med skepsis og mistro når de må møte hos forskjellige offentlige aktører som Nav og i helsevesenet.

Hele Norges befolkning vil kunne tjene på en mer verdig forvaltning av Prindsen-anlegget.

Veksten i folketallet i Norge er på vei nedover og det er stort sett de største byene som vokser. Det betyr at kampen om de flinke folka vil bli enda hardere.

De kolossale landbaserte vindkraftprosjektene vi forespeiles gir skinn av politisk handlekraft på klimaets vegne.

Støtteaksjon for å bevare Y-blokka ser uttalelsen som en reell åpning for politisk helomvending.