319 treff for "Nikolai Astrup"

Det viktigste bidraget for å få flere inn på boligmarkedet er å bygge flere boliger.

Et bredt flertall på Stortinget konkluderte med at vi får den beste løsningen for nytt regjeringskvartal ved å rive Y-blokken, skriver Nicolai Astrup.

LEDER: Politikerne må både holde og bryte løfter hvis målet om en bærekraftig økonomi skal nås, skriver Bjørn G. Sæbø om forslaget til Stavanger-budsjett.

Klimaendringene kan føre til flere skred, advarer kommunalminister Nikolai Astrup (H). Det igjen kan endre boligbyggingen i Norge.

Flere av landets fremste eksperter har gått ut og sagt at sikkerhetsargumentet ikke stemmer. Y kan bevares, skriver Iselin Shumba.

Sannheten i saken om bevaring av Y blir ikke mindre om statsråden har mange eller få støttespillere.

I Dagsavisen 20. februar forteller Kristin Berg om digitale barrierer som blinde møter gjennom studier og på arbeidsplassen. Hun etterlyser større grad av universell utforming av IKT innenfor utdanning og arbeidsliv. Kristin, du har helt rett.

Vi jobber kontinuerlig med å øke tilgangen til prevensjonsmidler og trygge aborter. Målet er å redde 35 millioner menneskeliv innen 2030, skriver Nikolai Astrup (H).

Statsråden mener Oslos kommuneansatte heller kan belage seg på dårligere lønnsoppgjør. Oslo Høyre, derimot, ønsker seg mer penger fra staten.