7 treff for "Nicolay Skarning"

Entreprenørbedriften Skanskas oppsigelser ble akkurat satt til side av Høyesterett, men ansiennitetsprinsippet ble avgrenset. Hvordan skal nedbemanninger heretter legges opp?

Alle arbeidsplasser skal som hovedregel ha verneombud, og vervet er viktig i arbeidsmiljøarbeidet. Kan verneombudet trekke seg eller kastes i særlige situasjoner?

LO går foran i kampen om at ansiennitet skal veie tyngst ved norske nedbemanninger. Nå har også Norsk Journalistlag (NJ) kastet seg på det samme sporet i NRK. Det er en undervurdering av egne medlemmers kompetanse og en potensiell felle

Slik takler du best den økonomiske krisen i arbeidslivet.

Slik takler du best den økonomiske krisen i arbeidslivet.

– Den økonomiske krisen i arbeidslivet nå er slett ikke ulik den fra de harde 30-årene.

Elkjøp på Lørenskog står mot 13 oppsagte og LO i en rettssak der arbeidsgiveres spillerom for å nedlegge virksomhet for så å gi jobben til andre, blir prøvd for retten.