26 treff for "Mimmi Kvisvik"

Vi har en lang vei å gå for å sikre faktisk likelønn mellom kjønnene. Derfor gikk vi i tog i går, skriver Mimmi Kvisvik.

Slik er hverdagen for mange ansatte i velferdstjenestene.

Dersom man senker kravene til kompetanse på bakgrunn av at man ikke får rekruttert barnevernspedagoger og sosionomer, får man ikke et bedre barnevern.

Nye tall fra SSB viser at 101.000 barn under 18 år lever i familier med vedvarende lavinntekt. Det er 101.000 barn for mange.

Lønnsgapet er redusert med fire kroner på 20 år, med dette tempoet må vi minst 50 år fram i tid før vi har full likelønn i Norge, mener Mimmi Kvisvik.