7 treff for "Melita Ringvold"

Mange butikk- og industrilokaler står ubrukt rundt i bydelene. Vi er avhengig av arbeid der folk bor

Skal vi fortsette å bygge landet, trenger vi nye begreper for «arbeiderklassen» og vi bør lære av vår egen historie og innse at fattigdom angår oss alle, hele året.

På Mortensrud i Oslo tar foreldre grep for å trygge nærmiljøet. – Men, det er politiets jobb å løse farlige situasjoner, sier ekspolitimann Erik Andersen.

«Det er på tide at ungdom fra Oslo sør blir tatt på alvor og at vi begynner å kapitalisere på den gullgruva av kompetanse og skaperkraft som de er»

Vinternatta blir litt tryggere når sosionom Bianca Irina Cristea åpner ei dør inn i varmen.

Forrige lørdag stilte Arbeiderpartiets Jan Bøhler opp og fortalte om ureint press, og det han mener er partiets manglende kontakt med velgerne. Selv mener leder for Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen at han selv har beina plantet på jorda. På Bøler.