13 treff for "May - Harriet Seppola"

Dokumenterte brudd på menneskerettighetene til de med utviklingshemming bør føretil at vernepleiere fortsatt har et særskilt ansvar i kamp for deres rettigheter, skriver førstelektor ved Høgskolen i Østfold.

DIKT

DIKT

Det er behov for en ny sosial boligpolitikk som trygger situasjonen for helt vanlige folk og som tar spesielt hensyn til fattige eldre (bl.a. minstepensjonister) og unge i etableringsfasen.

DIKT

Forsvarssjefen vil spare 317 millioner kroner ved å privatisere, outsoucce og sentralisere vedlikeholdet i Forsvaret. Alle fagforeningene i Forsvaret er imot.

Lokalene til Munch-museet på Tøyen trenger nye aktiviteter når museet flytter til Bjørvika. Stedet kan benyttes av flere kulturinstitusjoner. Det kan bli et sted for store og små og et sted for mangfoldig, flerkulturelt og tverrkulturelt samarbeid.