3 treff for "Mariken Lauvstad"

Jeg ber en stille bønn om tvangsbehandling av Norge som nasjon, skriver Mariken Lauvstad.

Klimabekymringer har fått svenskene til å slutte å fly, i Norge flyr vi fortsatt som vi lyster.

Vi — en gruppe personer fra Venezuela, med forskjellig bakgrunn, politiske ideer, alder, yrker, men med førstehåndskunnskap om Venezuela — er også dypt bekymret for Venezuela.