6 treff for "Margareth Sandvik"

Problemet med manglende norskferdigheter kan ikke løses med sommerskole.

Er man redd for at fastleger skal flykte fra utkantene, må man gjøre det attraktivt å være fastlege i disse kommunene.

Som daglig bruker av Karl Johan slår det meg hvor unyttige og til overs de vakre ekvipasjene virker å være.

Vi vet nok om dette. Det er 12 år siden den første, så vidt jeg kjenner til, kunnskapsbaserte rapporten konkluderte med at gratis skolemåltid til alle er et effektivt tiltak mot sosiale forskjeller.

Vi privilegerte må erkjenne at tiden er moden for å ta ansvar og at vi ikke lenger kan surfe på en evigvarende prisvekst, skriver Stian Juell Sandvik.

Det er ingen som tror at sommerskole alene kan løse utfordringer med svake norskferdigheter.