80 treff for "Maren Rismyhr"

Vi må nå utfordre ideen om at sykehjemsbeboere og andre eldre ikke skal legges inn på sykehus for å få behandling.

Forskjellen i helse og levetid mellom øst og vest er vel dokumentert. Likevel har byens sykehus klumpet seg sammen vest i byen. Særlig påfallende ble dette etter at Aker sykehus ble vedtatt nedlagt i 2010, og befolkningen i Groruddalen mistet sykehuset sitt.

Vår klare oppfordring til Oslos befolkning er å stemme på partier som støtter reell utredning av et alternativ til de foreliggende sykehusplanene.

Helseministeren har truet med å stanse utbyggingen av Aker, dersom Ullevål sykehus ikke legges ned.

For første gang står alle sykehusaksjonene i Oslo sammen mot Helse Sør-Østs plan.

Vårt mål er å få det nye sykehuset på plass som lokalsykehus for groruddalsbydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna. Slik planene ser ut i dag er Aker sykehus venner sterkt bekymret.