7616 treff for Louisa Cheng Seifert, forsker Fafo

The Earth Collection på Stortorget er den eneste butikken i sitt slag i Østfold. Wenche Seifert driver en enpersonsbedrift der klær i rent naturfiber er nisjen. Kolleksjonen tilhører en verdensomspennende kjede, hvor en ideologisk idé ligger i bunnen av konseptet.

VELFERD: Flere mener det er helt nødvendig med et høyt skattenivå, ifølge Fafo.

Arbeidsmigranter fra Øst-Europa fortrenger andre innvandrere fra arbeidsmarkedet. Konsekvensen er at ulikhetene øker, ifølge Fafo-forsker.

Forsker hos FAFO, Gudmund Hernes, har sluttevaluert Reform 94, som Gudmund Hernes innførte som statsråd.

Seniorforsker Morten Bøås mener drapet på Bryne-kvinnen Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen i Marokko mangler flere av de typiske kjennetegnene ved terrorangrep.