10000 treff for Lena Henriksen, politisk leder i Dnj, professor i jordmorfag, OsloMet